National English please! Svenska tack!
Folkdanssällskapet National

Kalendarium

Datum Beskrivning
2021-05-14 Inställt p.g.a helg.
Inställt för samtliga grupper
2021-05-21 Programplanering pågår...
P.g.a. rådande restriktioner under Coronapandemin så blir vårens program annorlunda.
Planering pågår och mer information kommer.
2021-05-21 Barnlaget dansar
Kl. 18:00 till 19:00
Barnen träffas och dansar nästan som vanligt men har gjort anpassningar för att förhindra smittspridning.
2021-05-21 Dans för ungdomar
Kl. 18:00 till 19:30

Ungdomarna träffas och dansar nästan som vanligt men har gjort anpassningar för att förhindra smittspridning.
2021-05-28 Programplanering pågår...
P.g.a. rådande restriktioner under Coronapandemin så blir vårens program annorlunda.
Planering pågår och mer information kommer.
2021-05-28 Barnlaget dansar
Kl. 18:00 till 19:00
Barnen träffas och dansar nästan som vanligt men har gjort anpassningar för att förhindra smittspridning.
2021-05-28 Dans för ungdomar
Kl. 18:00 till 19:30

Ungdomarna träffas och dansar nästan som vanligt men har gjort anpassningar för att förhindra smittspridning.
2021-06-04 Programplanering pågår...
P.g.a. rådande restriktioner under Coronapandemin så blir vårens program annorlunda.
Planering pågår och mer information kommer.
2021-06-04 Barnlaget dansar
Kl. 18:00 till 19:00
Barnen träffas och dansar nästan som vanligt men har gjort anpassningar för att förhindra smittspridning.
2021-06-04 Dans för ungdomar
Kl. 18:00 till 19:30

Ungdomarna träffas och dansar nästan som vanligt men har gjort anpassningar för att förhindra smittspridning.
2021-06-11 Programplanering pågår...
P.g.a. rådande restriktioner under Coronapandemin så blir vårens program annorlunda.
Planering pågår och mer information kommer.
2021-06-11 Terminsavslutning ungdomar
Kl. 18:00 till 20:00

Ungdomarna träffas och dansar nästan som vanligt men har gjort anpassningar för att förhindra smittspridning.
2021-06-18 Terminsavslutning
P.g.a. rådande restriktioner under Coronapandemin så blir vårens program annorlunda.
Planering pågår och mer information kommer.